Guia per publicar a Euraxess Jobs

Ja està disponible la guia per publicar ofertes a Euraxess Jobs

08/06/2018

D’acord amb les recomanacions del programa H2020, les ofertes de treball per projectes finançats per la Comissió Europea han de publicar-se internacionalment per tal de garantir un procés de selecció obert i transparent. El portal Euraxess Jobs facilita aquesta tasca i permet als diferents departaments i institucions de la UAB fer una difusió internacional de les ofertes de feina.

Per orientar sobre el funcionament d’aquest portal s’ha elaborat una guia que pot consultar-se tant en català com en anglès des d'aquest l’enllaç o des de l’apartat “Euraxess Jobs”.