Presentació

El programa de doctorat en Microbiologia està adreçat a la formació d'investigadors en l'àmbit de la microbiologia, fent èmfasi en l'adquisició de pensament crític i, sobretot, en l'adquisició de les habilitats tècniques i intel·lectuals que han de capacitar el futur doctor per poder planificar, executar i portar a terme projectes de recerca complexes.

El doctorand ha de realitzar un projecte singular de recerca experimental que ha d'acabar quallant en la realització i defensa pública d'una memòria de tesi doctoral. El programa de doctorat en Microbiologia planteja consolidar una diversitat d'enfocaments i aproximacions i un equilibri entre investigació bàsica i aplicada que facin possible l'atmosfera intel·lectual rica i diversa imprescindible per a la realització d'una recerca de qualitat.

Perfil del doctorand

El programa de doctorat en Microbiologia està adreçat a graduats en Microbiologia o en alguna de les titulacions afins (Biologia, Medicina, Bioquímica, Biotecnologia, Genètica, Veterinària, Biologia Ambiental, Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciències Biomèdiques, Ciències Ambientals), que compleixin els requisits d'accés a un programa de doctorat establerts per la legislació vigent, i que tinguin interès a completar la seva formació adquirint competències avançades en recerca dins del camp de la microbiologia.

Sortides professionals

Els microbiòlegs estan capacitats per participar en tasques de recerca en l'àmbit industrial dins la indústria farmacèutica i biomèdica, en el desenvolupament de noves eines terapèutiques i de diagnòstic.

En la indústria alimentària tenen un paper important tant en el desenvolupament de nous productes com en la implantació i execució dels sistemes de garantia de qualitat. En l'àmbit clínic i hospitalari participen en l'estudi de mecanismes de patogenicitat així com en el desenvolupament i l'avaluació de noves teràpies pel tractament de malalties infeccioses.

En la indústria mediambiental el doctor en microbiologia està capacitat per portar a terme treballs de diagnòstic mediambiental, avaluació i gestió de la qualitat d'aigües naturals i de consum, realitzar estudis per avaluar l'impacte d'actuacions humanes sobre la microbiota ambiental, i desenvolupar i aplicar eines de bioremediació per corregir l'efecte de la contaminació humana.

Finalment, en l'àmbit de la universitat i de les institucions públiques de recerca, el doctor en microbiologia està capacitat per planificar i dirigir projectes de recerca bàsica i aplicada, supervisar la recerca realitzada per estudiants de màster i de doctorat, i participar en la docència de grau i postgrau que li sigui encarregada.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Microbiologia està orientat a la formació d'investigadors en l'àmbit de la microbiologia. Això s'aconsegueix mitjançant un treball original d'investigació que culmina amb la presentació i defensa d'una tesi doctoral, que ha de servir per a la capacitació del doctorand per a realitzar de forma autònoma un treball d'investigació propi.

Al final del doctorat, el doctorand ha d'haver adquirit les habilitats tècniques i científiques necessàries per dur a terme investigacions d'èxit i solvència científica contrastada. Aquest programa de doctorat també es preocupa de la capacitació en les qüestions comunicatives, atès que ofereix els coneixements i les habilitats necessaris per a la interpretació i la difusió dels resultats en mitjans especialitzats.

El programa de doctorat busca donar continuïtat a l’oferta de formació en microbiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, que està conformada pel grau en Microbiologia i el màster universitari en Microbiologia Aplicada. També s'ofereix el programa de doctorat a alumnes de titulacions afins que compleixen amb els requisits d'accés establerts per la legislació vigent. La qualitat d'aquest programa està avalada per guardons com ara la Menció en Qualitat i la Menció cap a l'Excel·lència, atorgats pel Ministeri d'Educació.

Coordinador/a

Jordi Mas Gordi

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La coordinació del programa de doctorat està formada per:
  • El coordinador/a del programa de doctorat en Microbiologia.
  • El coordinador /a del màster universitari en Microbiologia Aplicada.
  • El coordinador/a del grau en Microbiologia.
  • Un representant de les unitats docents ubicades en hospitals.

Gestió administrativa

Departament de Genètica i de Microbiologia
Edifici C - Campus de la UAB
Contacte: Maria Josep Mas
Telèfon: 93 581 2724
E-mail: coordinacio.doctorat.microbiologia@uab.cat

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació d'Excel·lència
Aquest doctorat va obtenir la prestigiosa Menció cap a l’Excel·lència del Ministeri d’Educació per al RD 1393/2007, la qual va possibilitar que el programa es poguès presentar a convocatòries d'ajuts de mobilitat per a estudiants i professors, i que disposès d’altres avantatges en convocatòries públiques.
Nombre de places: 10
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Castellà, català i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Genètica i de Microbiologia

Institucions que hi col·laboren:
Hospital de la Vall d'Hebron
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Hospital Germans Trias i Pujol
Ciències

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició