Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:
 

Obligatòries:

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
  Es fomentarà la participació en un congrés nacional o internacional, com a mínim. Aquesta activitat constarà de 10 h com a màxim.
 • Presentació de comunicació oral o escrita en congrés nacional o internacional
  En els congressos en què es participi, es fomentarà la presentació d'una comunicació, com a mínim. Aquesta activitat ocuparà fins a 100h.
 • Elaboració d'un article d'investigació enviat a una revista científica d'impacte
  El doctorand ha de presentar un article en una revista indexada al SCI amb una part dels resultats dels treballs de tesi.

Optatives:

 • Participació en seminaris interns de grup de recerca del departament
  Es fomentarà la participació en seminaris interns del grup de recerca.
 • Curs de competència lingüística per a la comunicació científica
  S'impulsa el domini de la llengua anglesa com a vehicle de comunicació científica.
 • Mobilitat
  Es fromenta el desplaçament a altres laboratoris de l'àmbit d'estudi en qüestió per a complementar la formació, mitjançant les convocatòries de movilitat associades a les beques o a altres oportunitats.
 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://doctorat.creaf.cat