Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Presentació de sol·licituds

Sol·licituds Erasmus Doctorat

La convocatòria per al curs 2020/21 tindrà 2 períodes de sol·licitud i resolució de concessió d’estades i ajuts:

  • 1ª resolució (publicada): 28 de setembre de 2020, per a les sol·licituds rebudes entre el 1 i el 15 de setembre de 2020. Període d’acceptació / renúncia: fins al 4 d'octubre de 2020. En aquesta resolució s ’atorgaran fins al 60% dels recursos disponibles.
  • 2ª resolució: 5 de febrer de 2021, per a les sol·licituds rebudes entre el 11 i el 22 de gener de 2021. Període d’acceptació / renúncia: fins al 12 de febrer de 2021. En aquesta resolució s’atorgaran fins al 40% dels recursos disponibles.

Les resolucions es faran públiques al web de la UAB www.uab.cat, apartat Mobilitat i Intercanvi Internacional – Erasmus Estudis Doctorat – Resolucions i Documentació Obligatòria.