Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 105 25
2019 109 40
2018 98 40
2017 177 40
2016 224 40
2015 227 40
2014 187 40
2013 120 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 92,48% 92,86%
2018 97,83% 99,2%
2017 92,93% 94,2%
2016 98,95% 99,46%
2015 99,48% 99,73%
2014 94,91% 95,55%
2013 96,73% 96,73%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats