Grau en Estudis Francesos

És l’únic títol d’estudis en francès que hi ha a Catalunya i que forma professionals en l’àmbit de la llengua, de la literatura i de la cultura en francès. El grau aporta una àmplia visió del món de la francofonia

Informació general

Grau d'Estudis Francesos

El grau en Estudis Francesos ofereix una visió completa i transversal del món francòfon, que combina i integra l’estudi de la llengua i de la cultura franceses, així com de les literatures francòfones. És un grau interuniversitari UAB-UB, coordinat des del Departament de Filologia Francesa i Romànica de la UAB, que té una llarga trajectòria en la didàctica de les llengües, la lingüística i la literatura. La persona graduada obté una formació sòlida en llengua, literatura i cultura franceses, la qual cosa li facilita la inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües i el multilingüisme en qualsevol país de la Unió Europea.

T’interessa si...

 • T’agrada viatjar i entrar en contacte amb d’altres cultures i formes de pensament.
 • Ets una persona amb inquietuds i amb interès per desenvolupar un pensament crític i sòlid.
 • T’atrau l’escriptura i vols potenciar la teva inventiva.
 • Ets creatiu i t’agrada el món de l’art.
 • Ets una persona solidària i t’agradaria ajudar com a mediador en els conflictes actuals en què la llengua francesa és imprescindible.
 • Vols anar a estudiar o a treballar a un país de parla francesa.
 • Desitges tenir un bon nivell oral i escrit de la llengua francesa.
 • Vols adquirir experiència en empreses i ens públics en què el francès és necessari.

Sortides professionals

La persona graduada obté una formació sòlida en llengua, literatura i cultura franceses, la qual cosa li facilita la inserció laboral en qualsevol professió relacionada amb les llengües i el multilingüisme en qualsevol país de la Unió Europea, com ara:
- L'ensenyament
- La mediació intercultural i lingüística
- La comunicació institucional multilingüe en empreses, editorials, biblioteques, etc.
- El món empresarial i l'activitat turística
- La gestió cultural en l'àmbit dels organismes públics
- L'assessorament lingüístic i literari en els mitjans de comunicació
- La traducció instrumental per a institucions i empreses
- La traducció literària
- La recerca filològica en llengües, literatures i cultures i les seves relacions internacionals
- L'edició i correcció de textos
- La consultoria en mitjans de comunicació
- La difusió cultural

Cada vegada són més els estudiants sol·licitats per dur a terme tasques dins de l'àmbit del tractamente automàtic de les llengües, tant escrit com oral, en diferents empreses capdavanteres del sector.  

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Relació de centres de pràctiques

A títol orientatiu, presentem la relació d’algunes de les institucions que han col·laborat amb el Departament de Filologia Francesa i Romànica durant els darrers cursos:
 • Alliance Française de Granollers
 • EOI Barcelona Drassanes
 • CFA Maria Rubies
 • Tradumot.com
 • Link to media
 • Labdoo.org
 • Associació de Professors de Francès de Catalunya
 • MaB Languages
 • Grup de Recerca en Imaginari i Pensament de les Escriptures Subversives GRIPES
 • Fundació Jesuïtes Educació Escola del Clot
 • 1Global Translators
 • École Élémentaire Française d'Andorre
 • École Maternelle Française d'Andorre
Guia Docent

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Estudis Francesos Accedir a l'apartat de El grau en xifres