Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 62 0 *
2019 93 0 *
2018 80 0 *
2017 69 0 *
2016 65 40
2015 4 0 *

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 97,45% 98,15%
2018 98,64% 100%
2017 92,55% 94,02%
2016 98,53% 98,53%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats