Màster oficial en Màrqueting

Forma professionals per a la presa de decisions comercials basades en dades, tant per a organitzacions amb ànim de lucre o sense com per a consultoria
 

Pla d'estudis Màster Oficial - Màrqueting

Treballs de fi de màster

L'estudiant del màster abordarà l'elaboració i la defensa d'un treball de fi de màster que tindrà un caràcter integrador dels coneixements adquirits en els mòduls previs. El treball, que es realitzarà en centres de la UAB i/o altres institucions públiques i privades, podrà presentar caràcter acadèmic o professional, depenent de l'objectiu proposat i haurà d'abordar un tema directament relacionat amb els problemes comercials.