Màster oficial en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management

Formació de professionals que prenguin decisions en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament a partir d’aspectes operatius, tàctics i estratègics

Pla d'estudis Màster Oficial - Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management