Màster oficial en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Formació avançada orientada a la investigació i l'exercici professional en el camp dels continguts audiovisuals i publicitaris en l'era digital

Pla d'estudis Màster Oficial - Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Treballs de fi de màster

Tal com recull l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya “quan s'han cursat tots els crèdits d'un Màster, cal elaborar i defensar públicament un treball final per tal d'obtenir l'acreditació corresponent. El treball, conseqüència directa del que s'ha après al llarg dels cursos del Màster, és la redacció per escrit d'un projecte compost per tot un conjunt d'explicacions, teories, idees, raonaments i apreciacions sobre una temàtica concreta escollida entre tutor/a i estudiant.”

La coordinació del Màster rep les propostes dels estudiants sobre els temes que volen treballar i els hi assignarà un tutor la recerca del qual s'aproximi el més possible als interessos de la proposta. Un cop el tutor accepti, s'establirà un calendari de tutories, s'acotarà l'objecte d'estudi i es guiarà a l'estudiant per tal que s'adeqüi tant a l'estructura formal com als requeriments acadèmics que s'esperen del seu TFM. Tots aquests elements estan recollits en la següent guia:

Guia Treball Final de Màster

Guia Treball Final de Màster 2019-20