Màster oficial en Arqueologia prehistòrica

La UAB ofereix l’únic màster especialitzat en Arqueologia prehistòrica a Espanya. Prioritza la formació pràctica i interdisciplinar, i la integració en equips de recerca d’excel·lència

Pla d'estudis Màster Oficial - Arqueologia prehistòrica

Treballs de fi de màster

Els grups de recerca als quals pertany el professorat del màster desenvolupen diverses línies de recerca que permeten proporcionar als estudiants temes per als seus Treballs de Final de Màster. La vinculació dels treballs a la recerca del professorat permet tenir l’oportunitat d’escollir un tema de recerca original, inèdita i que es pugui integrar en un projecte vigent més ampli. D’aquesta manera, l’alumnat col·labora directament amb els investigadors i investigadores del grup de recerca i el seu treball pot optar a ser publicat i difós en mitjans acadèmics.