Màster oficial en Medicina Transfusional i Teràpies Cel.lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies

Formació en línia i bilingüe anglès-castellà en medicina transfusional i teràpies cel·lulars avançades per exercir professionalment en centres de transfusió i liderar projectes de recerca

Pla d'estudis Màster Oficial - Medicina Transfusional i Teràpies Cel.lulars Avançades / Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies