Màster oficial en Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Formació de professionals de la salut multidisciplinars preparats per afrontar els reptes altament complexos del segle XXI

Pla d'estudis Màster Oficial - Zoonosi i Una Sola Salut (ONE HEALTH)

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster universitari en Zoonosis i Una Sola Salut (One Health) és un màster de 60 crèdits ECTS, un any de durada, distribuït en dos semestres i estructurat en 6 mòduls obligatoris, 5 dels quals són mòduls de continguts i un sisè mòdul que és el treball de fi de màster.

Inici de curs

04/10/2021

Horaris

Presentació del Màster: 4 d'octubre de 2021. Sala de Graus. 

14h-15h: Introduction to the “One Health” concept by Katinka de Balogh (FAO)

15h-16h: Welcoming and Master's Program presentation by the Master's Coordination


Horaris del curs: de dilluns a divendres de 15.00 h a 19.00 h. La docència es farà de forma presencial (sempre que la situació sanitària ho permeti)

Inici del curs: 4 d'octubre de 2021

IMPORTANT: La programació podrà ser modificada en funció del que dictaminin les autoritats sanitàries segons l’evolució de la COVID-19

 

Estructura del pla d'estudis

 

 
Caràcter Crèdits
Obligatoris 45
Treball de fi de màster 15
TOTAL 60
 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Aplicació Multidisciplinària d'Una Sola Salut en les Zoonosis Emergents o en Situacions Especials 9 OB
Aplicació Multidisciplinària d'Una Sola Salut en les Zoonosis Majors i Endèmiques 9 OB
Aplicació Multidisciplinària d'Una Sola Salut en les Zoonosis Transmeses per Aliments i la Seguretat Alimentària 6 OB
Metodologies Aplicades a l'Entorn Multidisciplinari d'Una Sola Salut 9 OB
Treball de Final de Màster 15 OB
Una Sola Salut: Introducció, Política Sanitària i Mètodes Epidemiològics i Estadístics 12 OB

 

 

OB: Obligatoris