Màster oficial en Psicopedagogia

Cerques una formació especialitzada en psicopedagogia des d’un vessant interdisciplinari per tractar la diversitat a la nostra societat? Ets ja un professional titulat? Aquest màster és per a tu!

Pla d'estudis Màster Oficial - Psicopedagogia

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El màster en Psicopedagogia consta d'un únic curs en el qual l'estudiant realitza 60 ECTS. El màster s'organitza en dues especialitats, directament relacionades amb el seu context d'actuació:
 
  • Especialitat en Educació Formal
  • Especialitat en Educació no Formal
 
L'estudiant cursa quatre mòduls obligatoris en ambdues especialitats: dos mòduls de fonamentació psicopedagògica ("Diversitat i Curriculum" i "Avaluació i Diagnòstic de Necessitats Educatives") en què s'analitzen els processos psicopedagògics en l'educació inclusiva, els processos de diagnòstic i avaluació , així com els models d'orientació i d'assessorament, un mòdul de Pràctiques Externes i un mòdul de Treball de Fi de Màster.
 
A més, en cada especialitat l'estudiant ha de cursar dos mòduls obligatoris de l'especialitat i un optatiu a triar entre els dos que s'ofereixen: "Gestió i Serveis Psicopedagògics" i "Psicopedagogia a les Organitzacions".

 

Inici de curs

05/10/2021

Horaris

Horari de Tarda.

De 17 a 21 h. 

Consulta aquí els horaris dels mòduls.

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 15
Optatius 30
Treball de fi de màster 6
Pràctiques externes 9
TOTAL 60

 

Especialitat en Educació Formal

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Avaluació i Diagnòstic de Necessitats Educatives 6 OB
Diversitat i Currículum 9 OB
Pràctiques Externes 9 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Intervenció i Assessorament Psicopedagògics a l'Educació Infantil i Primària 10 OT*
Orientació i Intervenció Psicopedagògiques a l'Educació Secundària 10 OT*
Gestió i Serveis Psicopedagògics 10 OT**
Psicopedagogia a les Organitzacions 10 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 10 crèdits

 

Especialitat en Educació No Formal

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Avaluació i Diagnòstic de Necessitats Educatives 6 OB
Diversitat i Currículum 9 OB
Pràctiques Externes 9 OB
Treball de Final de Màster 6 OB
Intervenció Psicopedagògica en Població amb Dificultats Socials 10 OT*
Psicopedagogia de l'Aprenentatge al llarg de la Vida 10 OT*
Gestió i Serveis Psicopedagògics 10 OT**
Psicopedagogia a les Organitzacions 10 OT**

* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 10 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

 

Informació addicional del pla d'estudis