Màster oficial en Arqueologia prehistòrica

La UAB ofereix l’únic màster especialitzat en Arqueologia prehistòrica a Espanya. Prioritza la formació pràctica i interdisciplinar, i la integració en equips de recerca d’excel·lència

Pla d'estudis Màster Oficial - Arqueologia prehistòrica

Guies docents dels mòduls

Titol que s'obté:

Màster Universitari en Arqueologia prehistòrica

Descripció del màster

El màster en Arqueologia Prehistòrica consta de 60 crèdits ECTS, articulats en quatre tipus de mòduls: obligatoris, optatius, pràctiques externes i Treball de Final de Màster. En total, es cursaran vuit mòduls de 6 crèdits, dels quals tres són obligatoris, i un mòdul de 12, corresponent al Treball de Final de Màster. No es preveuen especialitats, si bé la notable oferta d’optativitat en mòduls de contingut analític permet dissenyar currículums adequats a les diverses expectatives formatives i laborals de l’alumnat.

Inici de curs

01/10/2021

Estructura del pla d'estudis

 

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 12
Optatius 30
Treball de fi de màster 12
Pràctiques externes 6
TOTAL 60

 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Arqueologia Social: Teories, Mètodes i Discursos 6 OB
Arqueologia, Espai i Temps: Teoria Social i Mètodes Computacionals 6 OB
Pràctiques Externes 6 OB
Treball de Final de Màster 12 OB
Arqueobotànica: Gestió Social de Recursos Vegetals 6 OT*
Arqueozoologia: Gestió Social de Recursos Faunístics 6 OT*
Artefactes Ceràmics: Producció i Ús 6 OT*
Osteoarqueologia Humana: Anàlisi Antropològica de Grups Socials 6 OT*
Arqueometal·lúrgia: Producció i Ús 6 OT**
Artefactes Lítics: Producció i Ús 6 OT**
Introducció a l'Arqueologia Biomolecular 6 OT**

* Assignatures optatives a escollir
** Assignatures optatives a escollir

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius

 

Desprogramació d'assignatures

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.