Màster oficial en Advocacia

Màster per exercir la professió d'advocat en tota la seva amplitud i en les seves diverses vessants i especialitats

Pla d'estudis Màster Oficial - Advocacia

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster Universitari en Advocacia és un màster de 90 crèdits, que s'estructura en dos blocs complementaris però clarament diferenciats: el curs de formació, de 60 crèdits, que inclou el Treball de Fi de Màster, i les Pràctiques Externes, amb 30 crèdits.
El personal docent compta amb una composició equilibrada entre professors universitaris i advocats amb experiència. Hi col·laboren magistrats, jutges, notaris, registradors, inspectors d'Hisenda i de la Seguretat Social.
Tots els mòduls són obligatoris. Es treballa a classe amb professors, advocats i altres professionals, que ofereixen una formació teòrica especialitzada, enfocada sempre des de i per a la pràctica professional de l'advocat, amb una utilització preferent del mètode del cas.
La formació té com a objectiu també la preparació de la prova d'avaluació final acreditativa de la capacitació professional, convocada pel Ministeri de Justícia.
El Treball de Fi de Màster consisteix en el desenvolupament i resolució d'un cas pràctic, sota la supervisió d'un tutor, i la seva posterior defensa oral davant d'un tribunal format per professors universitaris i advocats en exercici.
Les Pràctiques Externes tenen un pes determinant en el conjunt del màster. L'alumne s'integra plenament en un despatx professional en el qual haurà de desenvolupar les mateixes activitats que després haurà de realitzar com advocat exercent, tant en les relacions amb el seu entorn com en l'estudi i solució dels assumptes que se li encomanen. Les pràctiques es poden desenvolupar així mateix, en institucions públiques o privades estretament vinculades a l'exercici professional de l'advocacia, com ara jutjats o tribunals, fiscalies, societats, departaments jurídics o de recursos humans de les Administracions Públiques, institucions oficials o empreses.

Horaris

En aquest enllaç podeu consultar els horaris i espais reservats SETMANALMENT

Estructura del pla d'estudis

 

 
Caràcter Crèdits
Obligatoris 54
Treball de fi de màster 6
Pràctiques externes 30
TOTAL 90
 

 

Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Primer curs    
Assessoria i Redacció de Documents Jurídics 6 OB
Deontologia Professional, Torn d'Ofici i Gestió del Despatx 6 OB
Litigació Administrativa 9 OB
Litigació Civil 9 OB
Litigació Laboral 9 OB
Litigació Penal 9 OB
Pràctiques Externes I 6 OB
Simulació de Judicis 6 OB
Segon curs    
Pràctiques Externes II 24 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB

 

 

OB: Obligatoris