Màster oficial en Visió per Computador / Computer Vision

Màster interuniversitari que ofereix un programa actualitzat dels mètodes i fonaments de la visió per ordinador, component fonamental de molts sistemes intel.ligents

Pla d'estudis Màster Oficial - Visió per Computador / Computer Vision

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43082 - Anàlisi de Video (2020-21)

 43083 - Aprenentatge Computacional per a la Visió per Computador (2020-21)

 43084 - Disseminació de la Recerca (2020-21)

 43085 - Introducció a la Visió Humana i Computacional (2020-21)

 43087 - Mètodes de Recerca i Transferència de Tecnologia (2020-21)

 43086 - Optimització i Inferència per a la Visió per Computador (2020-21)

 43088 - Reconeixement Visual (2020-21)

 43090 - Visió 3D (2020-21)