Màster oficial en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut

Millora la teva qualitat clínica i professional treballant amb investigadors d’alt nivell que t’iniciaran en el rigor científic i en el pensament crític aplicat a la psicologia clínica i de la salut

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43873 - Metodologia de Recerca Aplicada en Psicologia Clínica i de la Salut (2020-21)

 43874 - Pràcticum de Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut (2020-21)

 43883 - Treball de Final de Màster (2020-21)

 43876 - Estils de Vida i Salut (2020-21)

 43875 - Estrès, Afrontament i Salut (2020-21)

 43881 - Models d'Anàlisi en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut

 43878 - Recerca Aplicada en Trastorns Mentals (2020-21)