Màster oficial en Recerca Avançada en Ciència Política / Advanced Research in Political Science

Un màster innovador amb un equip docent de primer nivell que et permetrà adquirir les habilitats metodològiques necessàries per a produir investigació puntera en l’àmbit de la ciència política

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca Avançada en Ciència Política / Advanced Research in Political Science

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2021-2022. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42270 - Democràcia i Ciutadania

 42271 - Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques

 42273 - Introducció a la Recerca

 42277 - Tècniques de Recerca

 42228 - Màrqueting Sociopolític

 42276 - Política Espanyola i Catalana