Màster oficial en Psicopedagogia

Cerques una formació especialitzada en psicopedagogia des d’un vessant interdisciplinari per tractar la diversitat a la nostra societat? Ets ja un professional titulat? Aquest màster és per a tu!

Pla d'estudis Màster Oficial - Psicopedagogia

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42971 - Avaluació i Diagnòstic de Necessitats Educatives (2020-21)

 42972 - Diversitat i Currículum (2020-21)

 42973 - Pràctiques Externes (2020-21)

 42974 - Treball de Final de Màster (2020-21)

 42975 - Gestió i Serveis Psicopedagògics (2020-21)

 42976 - Intervenció i Assessorament Psicopedagògics a l'Educació Infantil i Primària (2020-21)

 42977 - Intervenció Psicopedagògica en Població amb Dificultats Socials (2020-21)

 42978 - Orientació i Intervenció Psicopedagògiques a l'Educació Secundària (2020-21)

 42979 - Psicopedagogia a les Organitzacions (2020-21)

 42980 - Psicopedagogia de l'Aprenentatge al llarg de la Vida (2020-21)