Màster oficial en Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga

Ofereix les eines metodològiques i pràctiques necessàries per al desenvolupament d’una recerca actualizada i aprofundida en musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga

Pla d'estudis Màster Oficial - Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42203 - Metodologia de la Recerca en Ciències de la Música i Aplicació Interpretativa de la Recerca (2020-21)

 43188 - Treball de Final de Màster (2020-21)

 42204 - Anàlisi i Notació de la Música Antiga

 40825 - Didàctica de la Música (2020-21)

 40828 - Estratègies i Recursos Educatius per al Professorat de Música (2020-21)

 42201 - Fonaments Teòrics de la Interpretació de la Música Antiga

 42205 - Fonts i Repertori de la Música Antiga (2020-21)

 42206 - La Praxi Interpretativa de la Música Antiga

 40829 - La Recerca Musical en l'Entorn Urbà Contemporani (2020-21)

 40827 - Metodologia de la Recerca en Musicologia Històrica (2020-21)

 43190 - Tècniques Aplicatives de l'Etnomusicologia (2020-21)