Màster oficial en Microbiologia Aplicada

Una visió multidisciplinària, integradora i avançada dels coneixements de la microbiologia aplicats als àmbits ambiental, biotecnològic, industrial, molecular i sanitari.

Pla d'estudis Màster Oficial - Microbiologia Aplicada

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42933 - Mètodes de Microbiologia Molecular (2020-21)

 42937 - Microbiologia Ambiental Avançada (2020-21)

 42934 - Microbiologia Industrial (2020-21)

 42935 - Microbiologia Mèdica (2020-21)

 42936 - Pràctiques Professionals i de Recerca I (2020-21)

 42938 - Pràctiques Professionals i de Recerca II (2020-21)

 42939 - Treball de Final de Màster (2020-21)