Màster oficial en Màrqueting

Forma professionals per a la presa de decisions comercials basades en dades, tant per a organitzacions amb ànim de lucre o sense com per a consultoria
 

Pla d'estudis Màster Oficial - Màrqueting

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42224 - Comportament del consumidor (2020-21)

 42226 - Màrqueting Avançat (2020-21)

 42227 - Màrqueting Emergent (2020-21)

 42230 - Recerca Avançada (2020-21)

 42231 - Treball de Final de Màster (2020-21)

 43405 - Comunicació Comercial

 43931 - Màrqueting Basat en Dades i del Comportament (2020-21)

 42228 - Màrqueting Sociopolític (2020-21)

 43191 - Pràctiques Professionals (2020-21)