Màster oficial en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management

Formació de professionals que prenguin decisions en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament a partir d’aspectes operatius, tàctics i estratègics

Pla d'estudis Màster Oficial - Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2021-2022. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42632 - Anàlisi de Sistemes

 42633 - Dimensió Europea de la Logística i de la Gestió de Cadenes de Subministrament

 42640 - Fonaments de Logística i Gestió de Cadenes de Subministrament

 42644 - Gestió de Flux en Xarxes de Subministrament

 42645 - Gestió de Projectes

 42649 - Habilitats en gerència

 42651 - Manipulació de Material i Tecnologies de Transport

 42653 - Presa de Decisions

 42657 - Tecnologies de la Informació

 42642 - Fonaments d'Enginyeria

 44669 - Treball de Final de Màster

 42635 - Disseny i Anàlisi de Sistemes de Manipulació de Materials

 42639 - Especificació i Avaluació de Sistemes de Control i Gestió Logística

 42648 - Gestió en Logística

 42650 - Implementació i Llançament de Sistemes Logístics

 42655 - Sistemes d'Informació en Logística