Màster oficial en Gestió Esportiva / Sport Management

Formem professionals de la gestió esportiva amb esperit emprenedor i una visió estratègica a través d’un aprenentatge innovador i experiencial orientat al sector empresarial de l’esport

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió Esportiva / Sport Management

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2021-2022. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43825 - Economia de l'Esport i Gestió Estratègica (2020-21)

 43788 - Gestió d'Esdeveniments (2020-21)

 43787 - Gestió d'Instal·lacions (2020-21)

 43783 - Gestió Financera per a l'Esport (2020-21)

 43784 - Gestió, Innovació i Lideratge en Organitzacions Esportives (2020-21)

 43785 - Màrqueting Esportiu (2020-21)

 43786 - Patrocini Esportiu (2020-21)

 43826 - Pràctiques Externes (2020-21)

 43790 - Treball de Final de Màster (2020-21)