Màster oficial en Filosofia Aplicada

Aquest màster permet aplicar el pensament crític als reptes contemporanis: les noves tecnologies, el canvi climàtic, els drets dels animals, els feminismes, la bioètica, l’art i la nova política

Pla d'estudis Màster Oficial - Filosofia Aplicada

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43834 - Bioètica (2020-21)

 43837 - Ciències del Disseny i Praxeologia (2020-21)

 43840 - Cultura Digital (2020-21)

 43839 - Educació i Societat (2020-21)

 43836 - Estètica Aplicada (2020-21)

 43835 - Política (2020-21)

 43844 - Racionalitat Aplicada (2020-21)

 43838 - Treball de Final de Màster (2020-21)

 43841 - Ètica Animal (2020-21)

 43843 - Filosofia de Gènere (2020-21)