Màster oficial en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Únic màster oficial a Espanya dedicat íntegrament a l'ensenyament del xinès, amb un clar enfocament professionalitzador.
巴塞罗那自治大学国际汉语教育官方硕士是西班牙唯一一个专业从事国际汉语教育人才培训,着重强调学生专业技能培养的官方硕士。
 

Pla d'estudis Màster Oficial - Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 43973 - Cultura Xinesa i Interculturalitat (2020-21)

 43972 - Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Xinesa (2020-21)

 43971 - Llengua Xinesa (2020-21)

 43975 - Pràctiques Externes (2020-21)

 43974 - Recerca en Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Xinesa (2020-21)

 43970 - Teories de la Didàctica de la Llengua (2020-21)

 43976 - Treball de Final de Màster (2020-21)