Màster oficial en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Formació avançada orientada a la investigació i l'exercici professional en el camp dels continguts audiovisuals i publicitaris en l'era digital

Pla d'estudis Màster Oficial - Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2021-2022. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42433 - Estratègies de Recerca i Estudis sobre el Mercat

 42435 - Indústries, Continguts i Recepció

 44115 - Treball de Final de Màster

 42431 - Comunicació Interactiva i Xarxes Socials

 42434 - Estudis d'Audiència, Tests de Productes i Analítica Web

 42437 - Iniciació a la Recerca

 42438 - Pràctiques Externes

 44519 - Tecnologia, Economia i Polítiques en la Indústria de Continguts

 42432 - Tendències en Continguts Audiovisuals i Publicitaris