Màster oficial en Advocacia

Màster per exercir la professió d'advocat en tota la seva amplitud i en les seves diverses vessants i especialitats

Pla d'estudis Màster Oficial - Advocacia

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2021-2022. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42468 - Assessoria i Redacció de Documents Jurídics (2020-21)

 42469 - Deontologia Professional, Torn d'Ofici i Gestió del Despatx (2020-21)

 42470 - Litigació Administrativa (2020-21)

 44218 - Litigació Civil (2020-21)

 42472 - Litigació Laboral (2020-21)

 42473 - Litigació Penal (2020-21)

 42701 - Pràctiques Externes I (2020-21)

 44217 - Simulació de Judicis (2020-21)

 42702 - Pràctiques Externes II (2020-21)

 42475 - Treball de Fi de Màster (2020-21)