Màster oficial en Unió Europea-Xina: Cultura i Economia

Forma especialistes que s'integrin en el mercat laboral de la Unió Europea, Xina, Taiwan, Singapur, Hong Kong, Macau, i també Amèrica Llatina, en l'àmbit empresarial, institucional o no governamental.

Matrícula Màster Oficial - Unió Europea-Xina: Cultura i Economia

Estudiants de nou ingrés al màster

Un cop concedit l’accés definitiu al màster, cal formalitzar la matrícula presencial a la Gestió Acadèmica en les dates informades, i en el dia i hora assignats via correu electrònic o telèfon.

En cas que la persona interessada no pugui venir a formalitzar la matrícula, haurà d’autoritzar a una altra persona, que haurà de portar una autorització degudament complimentada i signada amb les seves dades i les de la persona autoritzada, juntament amb una fotocòpia del DNI/NIF de cadascun.

Per a més informació sobre la matriculació i la documentació a aportar, visiteu aquest enllaç.

També podeu consultar la web del màster, que inclou informació en xinès.

Preu:

Estudiants extracomunitaris: 140 € / crèdit, inclou taxes i assegurança escolar.
Estudiants UE/nacionals: 84 € / crèdit (preu subvencionat), inclou taxes i assegurança escolar.
5% dte. Exalumnes FUABformació (només a la primera matrícula del curs complet)
10% dte. Alumni Premium+ (només a la primera matrícula del curs complet)

Crèdits:

60 crèdits ECTS