Màster oficial en Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Únic màster a tot el territori espanyol que t'ofereix la formació altament especialitzada que requereixen les indústries d'aliments d'origen animal

Matrícula Màster Oficial - Qualitat d'Aliments d'Origen Animal

Estudiants de nou ingrés al màster

Modalitats de matrícula:

 1. Automatrícula (forma de matrícula preferent). No cal desplaçar-se físicament a la UAB
 2. Matrícula presencial a la Gestió Acadèmica (únicament quan l’automatrícula no sigui possible). Per a realitzar-la és imprescindible demanar cita prèvia (es pot sol·licitar amb 15 dies d’antelació).

Calendari de matrícula

 • Juliol 2021: del 13 al 21 de juliol de 2021 (automatrícula i matrícula presencial)
 • Setembre 2021: 2 al 27 de setembre de 2021
  • 2 al 27 de setembre automatrícula.
  • 13 al 27 de setembre (matrícula presencial a la Gestió Acadèmica amb cita prèvia). Es pot reservar cita amb 15 dies d’antelació.

Per poder matricular-se caldrà haver presentat tota la documentació d’accés al màster (inclosa la legalització). La podeu avançar per correu electrònic i en el moment que vingueu a la Facultat haureu de presentar els originals.

Passos a seguir per matricular-se:

ABANS DE LA MATRÍCULA

 1. Verificació de la documentació d’accés al màster

 Des de Gestió Acadèmica verificarem si has presentat tota la documentació necessària, informant-te de forma personalitzada. En el cas que disposem de tota la documentació et donarem cita perquè et puguis matricular en línia

 • Si us heu preinscrit al màster sense haver finalitzat el grau (admesos de forma condicional a l’obtenció del títol). Abans de l’automatrícula ens heu d’enviar còpia escanejada del diploma o certificat que acredita que sou graduats/des. L’escaneig ha de ser de qualitat, que permeti revisar el document en detall.
 • Si el vostre títol previ és expedit per un país que no pertany a la Unió Europea, cal que aporteu còpia dels documents legalitzats (per via diplomàtica o postil·lats si és el cas) per e-mail abans de la matrícula.                                  

IMPORTANT !! Quan t'incorporis presencialment a la UAB, hauràs de presentar tota la documentació d'accés al màster original (amb signatures i segells originals), per poder-la contrastar amb la que has aportat en el moment de la preinscripció. La documentació haurà d'estar legalitzada si està expedida per un país que no pertany a la Unió Europea. La matrícula estarà condicionada a verificar tota la documentació que has aportat escanejada en el moment de la preinscripció i admissió. Has de sol·licitar cita prèvia per aportar aquesta documentació de forma presencial.

Si la documentació d'accés permet la verificació en línia (a través de signatura amb certificat digital reconegut i / o codi CSV no cal que la aportacions de forma presencial).
Per als estudiants que es matriculin de forma presencial, la verificació de la documentació es realitzarà en el mateix moment de la matrícula.

 1. Entrevista prèvia a la matrícula amb el coordinador del màster.

Per matricular-se d'un màster és obligatori realitzar una tutoria prèvia amb el coordinador. T'has de posar en contacte amb el Dr. Toni Trujillo (toni.trujillo@uab.cat), per a concertar una entrevista.

Tant si tens previst matricular-te de forma presencial o amb automatrícula, has de fer l'entrevista prèvia amb el coordinador.

Quan et posis en contacte amb el coordinador, has enviar per correu electrònic l'imprès de matrícula emplenat i signat (abans de l'entrevista).

El coordinador revisarà les assignatures que matricularàs (signant l'imprès de matrícula de forma digital). Aquest document és obligatori per poder matricular-se, el mateix coordinador l'enviarà directament a la Gestió Acadèmica després de l'entrevista.

 1. Cita d’automatrícula

Si tot està correcte, des de la Gestió Acadèmica t'enviarem cita personalitzada (dia i hora) per automatricular-te.

REALITZAR LA MATRÍCULA

OPCIÓ A: AUTOMATRÍCULA DES DE CASA

 1. Tenir a mà el número NIU + password amb el que vau registrar la sol·licitud de preinscripció al màster. Si no ho recordeu ho podeu consultar al web sia.uab.es  - Gestió de paraules de pas.
 1. Tenir a mà les dades bancàries (compte bancari o tarja de dèbit/crèdit) i decidir com voldreu pagar la matrícula. Consulteu totes les modalitats de pagament de la matrícula. Us destaquem les següents:
 • Càrrec a compte bancari: si es fa servir aquesta forma de pagament es pot pagar la matrícula en un termini o en tres.IMPORTANT: només es pot pagar la matrícula amb un compte de l’estat espanyol o situat a l’espai SEPA (Unió Europea, Andorra, Ciutat del Vaticà, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa). Si sou estudiants extracomunitaris no podeu abonar la matrícula amb un compte bancari de fora de la Unió Europea.
 • Targeta de crèdit o dèbit: (opció recomanada pels estudiants extracomunitaris). Implica pagar tota la matrícula d’un cop (1 termini). IMPORTANT!! Reviseu el límit per pagar amb tarja bancària.
 • Si sou beneficiaris d’una beca que assumirà el cost de la vostra matrícula (ex: PRONABEC, BECAL, CEIBA...) us heu de posar en contacte amb la gestió acadèmica abans de matricular-vos i us explicarem com procedir.
 1. Connectar-vos a l’aplicatiu de matrícula.

https://sia.uab.es -  Matrícula i Expedient -- Automatrícula de la resta d'estudiants de grau i d'estudiants de màster

Heu d’anar avançant en les diferents pestanyes.

La matrícula estarà condicionada a verificar tota la documentació aportada: el primer dia que vingueu presencialment a la UAB heu de portar els documents originals.

OPCIÓ B: MATRÍCULA PRESENCIAL A LA GESTIÓ ACADÈMICA

Formalització de la matrícula: Gestió Acadèmica el dia i hora que hagueu reservat a través de la cita prèvia (entre el 13 i el 27 de setembre). Es pot sol·licitar cita amb 15 dies d’antelació. En aquest cas, heu d’aportar tota la documentació requerida de forma presencial.

DESPRÈS DE LA MATRÍCULA:

Un cop matriculat, has recollir de la carpeta d'estudiant, l'agenda i les ulleres de seguretat al Punt d'Informació i Suport Logístic (consergeria) de la Facultat (entrada).

Finalment, has de gestionar la targeta d'estudiant. Pots consultar les instruccions sobre com fer-ho a la nostra pàgina web. No cal lliurar una fotografia impresa per a la tramitació del carnet d'estudiant. Els estudiants amb la targeta de la UAB vigent no cal que la renovin.

 

  

 

Estudiants de la UAB

Informació per a estudiants que ja s’han matriculat anteriorment

 1. Has de tornar a fer la tutoria amb el coordinador del màster. T'has de posar en contacte per correu electrònic amb el coordinador del màster (Toni.Trujillo@uab.cat). Li has d’enviar l’imprès de matrícula omplert (abans de l’entrevista).
 1. El coordinador revisarà les assignatures que matricularàs (signant l’imprès de matrícula de forma digital). Aquest document és obligatori per a poder-se matricular, el propi coordinador l’enviarà directament a la Gestió Acadèmica després de l’entrevista.
 1. Per als estudiants estrangers no comunitaris, cal aportar original i una fotocòpia del TIE (targeta d’identificació d’estrangers) vigent. Si encara no disposes del TIE, has d’aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tens un termini màxim de tres mesos des del moment de la matrícula per lliurar el document. 

Avisos importants

La matrícula estarà condicionada a verificar tota la documentació aportada: el primer dia que vinguis presencialment a la UAB, has de portar la documentació original.

Documentació

Avís important per tots els alumnes que tinguin dret a alguna bonificació o gratuïtat en el preu de la matrícula:

Per a formalitzar la matrícula gaudint d’una bonificació o gratuïtat, cal enviar per correu electrònic a la Gestió Acadèmica prèviament a la matrícula el document acreditatiu si no l’has presentat ja amb anterioritat. D’aquesta manera podràs fer la matrícula amb la liquidació econòmica correcta. Amb posterioritat cal lliurar l’original i una fotocòpia, o bé una còpia compulsada, a la Gestió Acadèmica abans del 6 de novembre. En el cas que els estudiants no hagin presentat la documentació original dins d’aquest termini, es procedirà a treure la gratuïtat i cobrar l’import corresponent.

Terminis de lliurament de la documentació:

 • Documentació acreditativa d’una bonificació o descompte: S’ha d’avançar per correu electrònic abans de la matrícula i s’ha de lliurar l’original o una còpia compulsada a la Gestió Acadèmica abans del 6 de novembre.
 • Resta de documentació: El termini màxim per a aportar la documentació a la Gestió Acadèmica és el 15 de desembre de 2020.

Si ets estudiant de nou accés:

1.Has de contactar amb el coordinador del màster o seguir les instruccions que et doni la Gestió acadèmica per tal de fer la tutoria prèvia a la matrícula.

2.Document d'identitat:

  • Estudiants que disposin de DNI: no cal que el trametin a la Gestió acadèmica. Sí que serà necessari portar-lo a efectes d’identificació si han de fer alguna tramitació presencial.
  • Estudiants de la Unió Europea: amb posterioritat a la matrícula hauran de portar a la Gestió acadèmica l'original del passaport o del document identificatiu on consti el número d'identificació d'estranger, NIE, o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal. 
  • Estudiants estrangers no comunitaris: amb posterioritat a la matrícula hauran de portar a la Gestió acadèmica l'original i una fotocopia del TIE (targeta d'identificació d'estrangers) vigent, o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal. Si encara no disposes del TIE, has d'aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tens un termini màxim de tres mesos per lliurar el document.
  • Els estudiants estrangers que tinguin residència en algun país de la Unió Europea han de trametre el NIE a la Gestió acadèmica prèviament a la matrícula per correu electrònic per tal que es faci el corresponent manteniment. En cas contrari se’ls aplicaran els preus d’extracomunitaris.

3. Ordre SEPA de domiciliació directa: En cas de domiciliar l’import de la matrícula s’ha d’imprimir i signar i enviar per correu electrònic a la Gestió acadèmica de la teva Facultat amb posterioritat a la matrícula. Les dades bancàries han d'incloure els codis IBAN i BIC (només si l’entitat no es troba a l’Estat espanyol). Només s’accepten comptes d’entitats ubicades a la Unió Europea, Andorra, Ciutat del Vaticà, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa.

La matrícula també es pot pagar directament amb targeta de crèdit o de dèbit, però en aquest cas el pagament s’ha de fer en un únic termini. Els alumnes sol·licitants de beca obligatòriament han de pagar la matrícula per domiciliació bancària. En el cas que la UAB t’hagi retornat part d’algun pagament com a conseqüència d’una beca o per qualsevol altra raó, has de lliurar a la gestió acadèmica les dades bancàries amb els codis IBAN i BIC.

4. Títol d’accés: Abans del 15 de desembre has de presentar a la Gestió acadèmica l’original i una fotocòpia del títol que t’ha donat accés al màster o un certificat acadèmic oficial que n’acrediti l’expedició, o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal.

5. Certificat d’estudis: Aquest document es pot enviar per correu electrònic en format digital, sempre i quan tingui un codi segur de verificació (csv) o bé es pot enviar per correu postal o presentar a la Gestió acadèmica abans del 15 de desembre. El certificat acadèmic dels estudis que t’han donat accés al màster, ha d’incloure el període en anys acadèmics de la titulació, les matèries cursades, els crèdits obtinguts i les qualificacions obtingudes.

En cas d’estudiants que estiguin a l’estranger poden enviar la còpia compulsada o legalitzada de la documentació i les corresponents traduccions, si s’escau, per correu postal o missatgeria a la Gestió acadèmica.

6. Si tens 28 anys o més i no has contractat l’assegurança complementària que s’ofereix en el moment de la matrícula, has de presentar l’original i una còpia d’una assegurança que cobreixi l’assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil a l’Estat espanyol.

7. Si tens previst participar en un programa d’intercanvi a països d’Europa durant aquest curs, en el marc d’una beca Erasmus, cal que contractis l’assegurança complementària de mobilitat.

8. En el cas que en determinades assignatures o en determinats plans d’estudis es consideri necessària la contractació d’una assegurança complementària, te n’informarem durant el procés de matrícula.

9. Determinades assignatures impliquen tenir contacte amb menors d’edat. En aquests casos és necessari que el primer dia lliuris al centre o institució on es desenvolupa aquesta assignatura un certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual, que et permeti acreditar la manca de delictes d’aquest tipus. Quan et matriculis d’assignatures amb aquests requeriments, el mateix programa de matrícula te n’informà automàticament. 

Documentació que acredita una bonificació o gratuïtat

Has d’enviar per correu electrònic la documentació al correu de la Gestió acadèmica prèviament a la teva data de matrícula. Posteriorment hauràs de portar l’original i una fotocòpia de la documentació acreditativa a la Gestió acadèmica o bé enviar una fotocòpia compulsada per correu postal abans del 6 de novembre.

Consulta els descomptes de matrícula.

 • Per aplicar el descompte de família nombrosa és necessari que, en el moment de formalitzar la matrícula, tinguis el títol expedit a qualsevol comunitat de l’Estat espanyol vigent. Si ets estranger, has de sol·licitar el carnet al Departament de Benestar Social i Família i, en cas que hi hagi els acords corresponents, aquest organisme te l’expedirà. 

EXCEPCIONS. En el cas de títols de família nombrosa i de certificacions de discapacitat emesos per la Generalitat de Catalunya no cal presentar cap fotocòpia de cap documentació. No obstant això, si la matrícula es fa de manera presencial, recomanem portar l’original a l’efecte de la identificació.

10. En cas que la teva matrícula sigui presencial i no la puguis fer personalment, has d’autoritzar per escrit una altra persona perquè la faci. En el document han de constar-hi les teves dades personals i la teva signatura. 

11. Si tens un títol de màster obtingut en una altra universitat, has de presentar el certificat acadèmic personal i una còpia compulsada del títol.

Si accedeixes al màster amb una titulació obtinguda a una universitat estrangera, has de tenir en compte que:

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de la Unió Europea, de països signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu i de Suïssa ha de ser oficial i ha d’haver estat expedida per les autoritats competents.

La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països extracomunitaris ha de ser oficial, ha d’haver estat expedida per les autoritats competents i ha d’estar legalitzada per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia o del Conveni Andrés Bello.

Traducció de documents expedits a l’estranger

S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporta. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès efectuada per un traductor jurat, per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger, o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és nacional la persona sol·licitant.

Si ja has formalitzat la matrícula en cursos acadèmics anteriors:

Has de contactar amb el coordinador del màster o seguir les instruccions que et doni la Gestió acadèmica per tal de fer la tutoria prèvia a la matrícula.

Si vols formalitzar la matrícula a temps parcial:

Si decideixes no matricular-te d’un curs sencer, pots acollir-te al règim de matrícula a temps parcial. L’autorització és automàtica i no cal aportar cap documentació justificativa.
 

Preu:

46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2020-2021.
82€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2021-2022.

Crèdits:

60 ECTS