Màster oficial en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering

Màster professionalitzador dins l’àmbit de les enginyeries

Informació general

 • Màster Oficial UAB
 • Crèdits: 90 ECTS
 • Inici de curs 13/09/2021
 • Inici de la preinscripció 11/01/2021
  Veure el calendari
 • Places: 40 places
 • Preu: 27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2021-2022.
  66€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2021-2022.

 • Idioma: Anglès (100%)
 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Escola d'Enginyeria
El màster d'Enginyeria de Telecomunicació és un màster professionalitzador que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Telecomunicació tal i com especifica el Ministeri a través de l'ordre CIN/355/2009 del 9 de febrer (BOE del 20 de febrer).

Sortides professionals

Les àrees tecnològiques en les quals els enginyers de telecomunicació desenvolupen fonamentalment la seva professió són:
 • Gestió, planificació i operació de xarxes i serveis de telecomunicació
 • Disseny, operació i gestió de serveis d'informació (proveïdors de serveis i aplicacions, Internet, intranet)
 • Disseny d'equipament de telecomunicacions i de posicionament
 • Infraestructura de telecomunicació, construcció o desplegament de xarxes de telecomunicació (cable, fibra, ràdio)
 • Enginyeria electrònica
 • Enginyeria telemàtica
 • Enginyeria del programari (software)
 • Control de sistemes i processos. Automatització industrial
 • Producció de continguts audiovisuals
 • Gestió, planificació i operació en àrees no especificades anteriorment (recursos humans, direcció financera, etc.)
 • Consultoria (tecnològica, estratègica, etc.)
 • Ensenyament
 • Recerca
Recomanem als alumnes amb estudis de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior sense la titulació d’accés al màster homologada que us poseu  en contacte amb el Col·legi Professional corresponent per conèixer els requisits necessaris per exercir professionalment a l’estat espanyol.

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering Accedir a l'apartat de El màster en xifres