Màster oficial en Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration

Formació sòlida, avançada i versátil pels estudiants que vulguin millorar les seves eines i tècniques per fer-les servir per a l'anàlisi d'una àmplia gamma de temes econòmics actuals

Informació general

 • Màster Oficial UAB
 • Crèdits: 60 crèdits
 • Inici de la preinscripció 11/01/2021
  Veure el calendari
 • Places: 40 places
 • Preu: 27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2021-2022.
  75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2021-2022.

 • Idioma: Anglès.
 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Facultat d'Economia i Empresa

El màster d'Economia i Administració d'Empreses (MEBA) és un màster oficial d'un any de durada, a temps complet, i de 60 ECTS organitzat per la Facultat d'Economia i Empresa de la UAB.

El màster té l'objectiu d'aportar una formació sòlida, avançada i versàtil als estudiants que vulguin millorar les seves eines i tècniques per fer-les servir per a l'anàlisi d'una àmplia gamma de temes econòmics actuals.

Els estudiants hauran d'escollir un mòdul entre  ''Finance'', "Industrial Organization'' o ''Public Policies''.

Els mòduls “Industrial Organization I” i “Industrial Organization II” no s’ofereixen per al curs 2021-2022. 

Sortides professionals

El MEBA pretén ajudar als seus alumnes a aplicar els coneixements econòmics a situacions pràctiques reals, a convertir-se en professionals amb gran capacitat d'anàlisi i que es puguin adaptar a diverses institucions públiques o privades: consultories, associacions, ONG, think tanks o organismes públics nacionals i internacionals.

El MEBA també dota als seus alumnes de les habilitats necessàries per a continuar amb els estudies de postgrau, investigant en economia, en gestió o en d'altres disciplines afins.

Universitat coordinadora:

Universitat Autònoma de Barcelona

Informació addicional

http://pagines.uab.cat/meba/

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Economia i Administració d'Empreses / Economics and Business Administration Accedir a l'apartat de El màster en xifres