Màster oficial en Màrqueting

Forma professionals per a la presa de decisions comercials basades en dades, tant per a organitzacions amb ànim de lucre o sense com per a consultoria
 

Admissió Màster Oficial - Màrqueting

Documentació per a l'admissió

Cal que reuneixis i escanegis la documentació següent, que és obligatòria, per adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció:

  1. Expedient acadèmic d'estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
  2. Títol associat a l'expedient acadèmic presentat al document anterior (si no el tens ja ens el faràs arribar posteriorment).
  3. Currículum amb justificació acreditativa de mèrits que inclogui: experiència investigadora, publicacions, experiència professional (obligatòria si es vol fer l'itinerari professional), estades a l'estranger, beques i ajuts a la investigació obtinguts (si s'escau).
  4. Certificacions que acreditin el coneixement de la llengua espanyola (nivell C1 obligatori) i de la llengua anglesa (opcional).

Recorda que, si la documentació que ens adjuntes no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també incloguis a continuació les respectives traduccions jurades al català o al castellà.

Si encara no tens el títol perquè estàs acabant la titulació, cal que ens ho assenyalis en l'apartat "Situació d'estudis previs", indicant l'opció "Pendent de finalitzar".

En cas que tinguis problemes o dubtes en el procés de preinscripció cal que contactis amb nosaltres per correu electrònic (master.marqueting@uab.cat) el més aviat possible.