Màster oficial en Psicopedagogia

Cerques una formació especialitzada en psicopedagogia des d’un vessant interdisciplinari per tractar la diversitat a la nostra societat? Ets ja un professional titulat? Aquest màster és per a tu!

Admissió Màster Oficial - Psicopedagogia

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

Documentació per a l'admissió

Documentació obligatòria que cal escanejar i adjuntar a la sol·licitud de preinscripció en línia:

  • Expedient acadèmic segellat o certificat acadèmic personal de la titulació que dona accés al Màster; cal que hi consti el detall de les matèries cursades, els crèdits (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global (nota mitja de l'expedient en el moment de la sol·licitud).
  • Títol o resguard substitutori del títol dels estudis que donen accés al Màster; en cas de no haver-los finalitzat,  aquest document es podrà presentar més endavant.
  • Currículum, amb justificació acreditativa si s'escau (altres estudis superiors, experiència investigadora, publicacions, estades a l'estranger, beques i ajuts a la investigació obtinguts, altres).
  • Carta de motivació adreçada a la coordinació del màster.

Altra documentació, si s'escau:

  • Certificat que acrediti el coneixement de llengua anglesa (mínim nivell B1 Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa).
  • Document-previst per la normativa vigent al respecte-que acrediti el grau de discapacitat igual o superior al 33%.

A tenir en compte:

Recordeu que, si la documentació que ens adjunteu no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també hi inclogueu a continuació les respectives traduccions jurades al català o al castellà.

Si encara no teniu el títol perquè esteu acabant la titulació, cal que  ho assenyaleu en l'apartat Situació d'estudis previs, indicant l'opció Pendent de finalitzar.