Màster oficial en Traducció i estudis interculturals

Vols ser un professional o un investigador en el camp de la Traducció, la Mediació Lingüística, la Traductologia i els Estudis Interculturals?

Admissió Màster Oficial - Traducció i estudis interculturals

Calendari general

Del 11 de gener al 4 d'octubre de 2021.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

 

1r període de preinscripció curs 2021/2022: Del  8 de febrer al 6 d'abril de 2021.
1a resolució: 19 d'abril de 2021.

2n període de preinscripció curs 2021/2022: Del 7 d'abril al 17 de maig de 2021.
2a resolució: 28 de maig de 2021.

3r període de preinscripció curs 2021/2022: Del 18 de maig al 28 de juny de 2021.
3a resolució: 14 de juliol de 2021.

4t període de preinscripció curs 2021/2022: Del 29 de juny al 6 de setembre de 2021.
4a Resolució: 28 de setembre de 2021.