Màster oficial en Egiptologia

És la primera i única titulació universitària oficial en Egiptologia de Catalunya, Espanya i tot el món de parla hispana

Admissió Màster Oficial - Egiptologia

Calendari general

Del 11 de gener al 4 d'octubre de 2021.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

Per aquest Màster, s'estableix el següent calendari de resolucions de les sol·licituds d'admissió:

- Sol·licituds presentades de l'1 de febrer al 30 d'abril => notificació de resolució a les persones interessades, el 5 de maig.
- Sol·licituds presentades de l'1 de maig al 30 de juny => notificació de resolució a les persones interessades, el 5 de juliol.
- Termini extraordinari (sempre i quan restin places vacants): sol·licituds presentades de l'1 de juny al 10 de setembre (el curs comença el 13/09) => notificació de resolució a les persones interessades, 12 de setembre.