Màster oficial en Psicopedagogia

Cerques una formació especialitzada en psicopedagogia des d’un vessant interdisciplinari per tractar la diversitat a la nostra societat? Ets ja un professional titulat? Aquest màster és per a tu!

Admissió Màster Oficial - Psicopedagogia

Calendari general

Del 11 de gener al 4 d'octubre de 2021.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

PLACES QUE OFERIM EN CADA ESPECIALITAT

Especialitat d'EDUCACIÓ FORMAL (codi pla 1446): 25 places.

Especialitat d'EDUCACIÓ NO FORMAL (codi pla 1447): 15 places.

Un 5% de les places (1 plaça per especialitat) es reserven a les persones sol·licitants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin amb els requisits d'accés generals i específics. Aquestes places ja han quedat cobertes.

PERÍODE DE SOL·LICITUD

ESPECIALITAT EDUCACIÓ FORMAL (codi pla 1446):

Sol·licituds: del 20 d’abril al 23 de juny de 2021
Resolució: 7 de juliol de 2021

Període extraordinari de sol·licitud no s'obrirà ja que totes les places han esta cobertes.

ESPECIALITAT EDUCACIÓ NO FORMAL (codi pla 1447):

1r termini: Sol·licituds: del 20 d'abril al 23 de juny de 2021
Resolució: 7 de juliol de 2021

2n termini: Sol·licituds: del 24 de juny al 3 de setembre de 2021
Resolució: 20 de setembre de 2021

3r termini: Sol·licituds: del 4 de setembre al 4 d’octubre de 2021
Resolució: setmanal fins cobrir places

 

RESERVA DE PLAÇA (PREMATRÍCULA)

Un cop resoltes les admissions, la reserva de plaça (prematrícula) no serà necessària, es passarà directament a la matrícula de les persones admeses.