Màster oficial en Visió per Computador / Computer Vision

Màster interuniversitari que ofereix un programa actualitzat dels mètodes i fonaments de la visió per ordinador, component fonamental de molts sistemes intel.ligents

Admissió Màster Oficial - Visió per Computador / Computer Vision

Calendari general

Del 11 de gener al 4 d'octubre de 2021.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

El període de preinscripció del màster en Visió per Computador Computer Vision és del 9 de desembre de 2020 al 9 d'abril de 2021
Resolució i publicació resultats: a partir del 30 d'abril de 2021.

Període extraordinari en cas de vacants: del 3 de maig al 25 de juny de 2021.
Resolució i publicació vacants: a partir del 12 de juliol de 2021.