Màster oficial en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering

Màster professionalitzador dins l’àmbit de les enginyeries

Admissió Màster Oficial - Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering

Calendari general

Del 11 de gener al 4 d'octubre de 2021.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

Primer període
Preinscripcions des del 11 de gener al 28 de febrer de 2021
Publicació i notificació resolució: 8 de març 2021

Segon període
Preinscripcions des de l'1 de març al 30 d'abril de 2021
Publicació i notificació resolució: 7 de maig de 2021

Tercer període
Preinscripcions des del 1 de maig al 30 de juny de 2021
Publicació i notificació resolució: 9 de juliol de 2021

Quart període
Preinscripcions des del 1 de juliol al 10 de setembre de 2021
Publicació i notificació de la resolució: 17 de setembre de 2021

Període extraordinari (només s'obrirà si queden places vacants)
Preinscripcions des del 11 de setembre al 4 d'octubre de 2021
Publicació i notificació de la resolució: 11 d'octubre de 2021