Graus Totes les titulacions tenen una assignatura de pràctiques externes

Calendari acadèmic

Calendari Acadèmic 2020-2021

Calendari Acadèmic 2020-2021

Calendari marc que aprova el Consell de Govern de la UAB per a tota la Universitat. Consulteu el calendari de cada centre de la UAB a la pàgina WEB del propi centre. El calendari de festius podrà patir modificacions.

Degut a les afectacions de la situació generada per l’estat d’alarma sanitària pel COVID 19, s’han adaptat i modificat algunes dates tal com s’especifica al Calendari acadèmic administratiu publicat pel 2019-20 i que estan reflectides al document gràfic adjunt.