Convocatòria del Programa "Becas Santander Tecnología/Conecta" per a estudiants de grau i màster de la UAB. Curs 2021-2022

Descripció

La UAB és una universitat pública, compromesa socialment i amb una voluntat ferma de servei a tota la societat. La UAB treballa per atreure el màxim de talent, a la docència, a la recerca, a la gestió, a la transferència de coneixement, i també entre l’alumnat. Un dels seus objectius és procurar que tots els estudiants puguin accedir a una formació superior, independentment dels recursos econòmics del seu entorn familiar.

 És per això que, conjuntament amb el Banco Santander, es convoquen 44 beques “Santander-Tecnología/ Conecta” amb l’objectiu de pal·liar l’escletxa digital i facilitar l’accés  a un ordinador portàtil i a connectivitat d’internet a l’alumnat amb els millors expedients acadèmics a nivell de tot l’estat espanyol.

Plazas 

44

Que es repartiran en funció de la branca o àrea de coneixement a la que estigui adscrita la titulació de grau que estiguin cursant les persones candidates segons la distribució següent:

Branca o àrea de coneixement

Nombre de beques
Arts i Humanitats 7
Ciències 10
Ciències Socials i Jurídiques 12
Ciències de la Salut 10
Enginyeria i Arquitectura 5

 

Borsa de la beca

La beca consisteix:

  • La cessió d’un ordinador portàtil per un termini d’un curs acadèmic (la cessió no inclou el servei de manteniment ni cap assegurança dels equips).
  • Una aportació econòmica de 350€ en concepte d’ajut a la connectivitat.

 

Requeriments

-  Estar matriculat/da en uns estudis de grau o màster universitari en qualsevol centre propi de la UAB en el curs 2020-2021.

-  Haver obtingut una beca general del Ministeri d’Educació i Formació Professional o l’equivalent del Govern del País Basc per al curs 2020-2021. Aquest requisit s’haurà d’acreditar abans del 24 de maig de 2021.

-    Matricular-se en uns estudis de grau o màster oficial impartit en qualsevol centre propi de la UAB en el curs 2021-2022.

Durada

Curs acadèmic 2021-2022

Incompatibilitats

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut d’origen públic o privat que tingui la mateixa finalitat.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

22/03/2021

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

24/05/2021

Documentació

  • Resolució o proposta de resolució de la beca general a la que hi consti la concessió de la beca per al curs 2020-2021.
  • La UAB confirmarà directament amb l’AGAUR i amb el Govern del País Basc, si les persones sol·licitants han obtingut una beca general per al curs 2020-2021.

Procediment de sol·licitud

  • L’alumnat que vulgui sol·licitar la beca haurà de fer la sol·licitud mitjançant la pàgina web: www.becas-santander.com
  • Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l’adreça de correu electrònic que s’hagi fet constar a la sol·licitud.

 

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució

Data de resolució provisional

02/06/2021

Enllaç a la resolució provisional

Data de resolució definitiva

 15/06/2021

Enllaç a la resolució definitiva