Convocatòria especial d'ajuts per a la cessió temporal d'equipament informàtic i de connectivitat durant el 2n semestre del curs 20-21, amb la finalitat d'afrontar la situació d'emergència sanitària del COVID-19 (per a l'alumnat de grau i màster) 2a conv

Descripció

Aquests ajuts especials estan destinats a l’alumnat amb dificultats per seguir la docència a distància degut a mancances de material informàtic i/o connectivitat a internet.

NOTA IMPORTANT: Llegiu atentament les bases de la convocatòria, fent clic a l’enllaç que hi trobareu.

Requeriments

Aqests s’estableixen en dos blocs diferents de requisits en funció del procediment triat en el moment de fer la sol·licitud:

Requisits Procediment A:

a) No disposar d’equipament informàtic i/o connexió a internet, suficients per seguir la docència en format virtual del segon semestre del curs 2020-2021.

b) Estar matriculat/da en uns estudis oficials de grau o màster en un centre propi de la UAB el curs 2020-2021.

c) Tenir concedida l’acreditació de caràcter econòmic que emet l’AGAUR, per al  curs 2020-21 o bé haver obtingut una beca equitat per al curs 2020-2021. 

d) En cas de no poder complir el punt c), és podrà obtenir l’ajut si la persona sol·licitant té el seu expedient de beca general del curs 20-21 en situació de proposta de concessió, abans del fi del període de sol·licitud d’aquest ajut.

 Requisits procediment B:

a) No disposar d’equipament informàtic i/o connexió a internet, suficients per seguir la docència en format virtual del segon semestre del curs 2020-2021.

b) Estar matriculat/da en uns estudis oficials de grau o màster en un centre propi de la UAB el curs 2020-2021.

c) Obtenir l’aval del deganat o la direcció del centre al que estudia.

Durada

Segon semestre del curs acadèmic 2020-2021

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

15/02/2021

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

21/02/2021

Documentació

L’alumnat que vulgui sol·licitar l’ajut ha de procedir tal com s’explica a continuació:

PROCEDIMENT A

Escriure un correu electrònic a l’adreça coordinacio.beques@uab.cat. El correu electrònic ha de ser escrit obligatòriament des de l’adreça institucional de la persona interessada (@e-campus.uab.cat). Les sol·licituds que arribin des d’altres comptes de correu es consideraran nul·les.

Al correu electrònic cal fer constar obligatòriament les següents dades:

    -Assumpte del correu: Ajut COVID 2020-21 (2n semestre) – PROCEDIMENT   A

    - Cognom 1 Cognom 2, Nom

    - NIA

    - DNI

    - Estudis que cursa

    - Modalitat de l’ajut sol·licitat: (Modalitat 1, 2, o bé totes dues)

    - Adreça de l’estudiant durant el curs (incloent-hi el codi postal i el nom del municipi)

- Telèfons de contacte (mòbil i fix)

- Adjuntar un d’aquests tres documents:

1.  Acreditació econòmica emesa per l’AGAUR pel curs 2020-2021

2.  Resolució de concessió de la beca equitat pel curs 2020-2021

3.  Proposta de concessió de la beca general pel curs 2020-2021

- Explicació breu dels motius pels quals demana l’ajut (mancança de material i situació sòcio-econòmica personal i familiar)

És imprescindible fer constar totes les dades sol·licitades.

PROCEDIMENT B

Contactar per correu electrònic amb el deganat/direcció del seu centre, explicant la seva situació sòcio-econòmica personal i familiar, i la necessitat de material informàtic i de connectivitat a internet. En aquest correu s’ha de fer constar que s’opta pel Procediment B en no poder complir els requisits establerts per al Procediment A.

A més de contactar amb el deganat/direcció del centre, serà necessari enviar un correu electrònic a l’adreça coordinacio.beques@uab.cat. El correu electrònic ha de ser escrit obligatòriament des de l’adreça institucional de la persona interessada (@e-campus.uab.cat). Les sol·licituds que arribin des d’altres comptes de correu es consideraran nul·les.

Al correu electrònic cal fer constar obligatòriament les següents dades:

- Assumpte del correu: Ajut COVID 2020-21 (2n semestre) – PROCEDIMENT B

- Cognom 1 Cognom 2, Nom

- NIA

- Estudis que cursa

- DNI

- Modalitat de l’ajut sol·licitat: (Modalitat 1, 2 o bé totes dues)

- Adreça de l’estudiant durant el curs (incloent-hi el codi postal i el nom del municipi)

- Telèfons de contacte (mòbil i fix)

- Explicació breu dels motius pels quals demana l’ajut (mancança de material i situació sòcio-econòmica personal i familiar)

És imprescindible fer constar totes les dades sol·licitades.

Des dels deganats i les direccions de centre es faran arribar les dades de l’alumnat que hagi obtingut l’aval del centre a la unitat de beques de l’Àrea d’Afers Acadèmics (coordinació.beques@uab.cat) abans del dia 22 de febrer de 2021 a les 12:00, per tal que la comissió de selecció pugui avaluar les candidatures i decidir les concessions dels ajuts.

En cap cas es pot optar als dos procediments, A i B.

MODALITATS D’AJUTS

- Modalitat 1: consistirà en el préstec de material informàtic bàsic, PC.

- Modalitat 2: consistirà en facilitar l’accés a una connexió bàsica d’internet mitjançant un dispositiu amb targeta SIM.

Termini de sol·licituds

Del 15 al 21 de febrer de 2021

Observacions

Escriure un correu electrònic a l’adreça coordinacio.beques@uab.cat. El correu electrònic ha de ser escrit obligatòriament des de l’adreça institucional de la persona interessada (@e-campus.uab.cat). Les sol·licituds que arribin des d’altres comptes de correu es consideraran nul·les.

Les sol·licituds vàlides seran estudiades i valorades per la comissió establerta a la convocatòria dels ajuts per a situacions d’emergència de la UAB per al curs 2020-2021, que es reunirà de forma extraordinària per decidir la concessió d’aquests ajuts.

Correu electrònic

coordinacio.beques@uab.cat

Resolució