Convocatòria especial d'ajuts per a la cessió temporal d'equipament informàtic i de connectivitat durant el segon semestre del curs 2020-21, amb la finalitat d'afrontar la situació d'emergència sanitària del COVID-19 (per a l'alumnat de grau i màster)

Descripció

Aquests ajuts especials estan destinats a l’alumnat amb dificultats per seguir la docència a distància degut a mancances de material informàtic i/o connectivitat a internet.

NOTA IMPORTANT: Llegiu atentament les bases de la convocatòria, fent clic a l’enllaç que hi trobareu.

Requeriments

a) No disposar d’equipament informàtic i/o connexió a internet, suficients per seguir la docència en format virtual del segon semestre del curs 2020-2021.

b) Estar matriculat/da en uns estudis oficials de grau o màster en un centre propi de la UAB el curs 2020-2021.

c) Tenir concedida l’acreditació de caràcter econòmic que emet l’AGAUR, per al  curs 2020-21 o bé haver obtingut una beca equitat per al curs 2020-2021. 

d) En cas de no poder complir el punt c), és podrà obtenir l’ajut si la persona sol·licitant té el seu expedient de beca general del curs 20-21 en situació de proposta de concessió, abans del fi del període de sol·licituds d’aquest ajut.

 

Durada

Segon semestre del curs acadèmic 2020-2021

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

25/01/2021

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

07/02/2021

Documentació

Al correu electrònic, que s’ha d’enviar obligatòriament des de l’adreça institucional de l’alumnat (@e-campus.uab.cat), cal fer constar obligatòriament les següents dades:

  • Assumpte del correu: Ajut COVID 2020-21 (2n semestre)
  • Cognom 1 Cognom 2, Nom
  • NIA
  • DNI
  • Estudis que cursa
  • Modalitat de l’ajut sol·licitat: (Modalitat 1, 2, o bé totes dues)
  • Adreça de l’estudiant durant el curs (incloent-hi el codi postal i el nom del municipi)
  • Telèfons de contacte (mòbil i fix)
  • Adjuntar un d’aquests tres documents:

           1. Acreditació econòmica emesa per l’AGAUR per al curs 2020-2021.

           2. Resolució de concessió de la beca equitat per al curs 2020-2021.

           3. Proposta de concessió de la beca general per al curs 2020-2021.

  • Explicació breu dels motius pels quals demana l’ajut (mancança de material i situació sòcio-econòmica personal i familiar)

La sol·licitud es podrà considerar nul·la si hi manca alguna de les dades requerides en el paràgraf anterior.

Modalitats d’ajuts

- Modalitat 1: consistirà en el préstec de material informàtic bàsic, PC.

- Modalitat 2: consistirà en facilitar l’accés a una connexió bàsica d’internet mitjançant un dispositiu amb targeta SIM.

Termini de sol·licituds

Del 25 de gener al 7 de febrer de 2021

Observacions

Escriure un correu electrònic a l’adreça coordinacio.beques@uab.cat. El correu electrònic ha de ser escrit obligatòriament des de l’adreça institucional de la persona interessada (@e-campus.uab.cat). Les sol·licituds que arribin des d’altres comptes de correu es consideraran nul·les.

Les sol·licituds vàlides seran estudiades i valorades per la comissió establerta a la convocatòria dels ajuts per a situacions d’emergència de la UAB per al curs 2020-2021, que es reunirà de forma extraordinària per decidir la concessió d’aquests ajuts.

 

Correu electrònic

coordinacio.beques@uab.cat

Resolució