Convocatòria especial d'ajuts per a la cessió temporal d'equipament informàtic i de connectivitat durant el 1r semestre del curs 2020-21, per afrontar la situació d'emergència sanitària COVID-19 (Periode extraordinari alumnat grau 2n curs en endavant)

Descripció

Aquests ajuts especials estan destinats a l’alumnat amb dificultats per seguir la docència a distància degut a mancances de material informàtic i/o connectivitat a internet.

NOTA IMPORTANT: Llegiu atentament les bases de la convocatòria, fent click a l’enllaç que hi trobareu.

Requeriments

a) No disposar d’equipament informàtic i/o connexió a internet, suficients per seguir la docència en format virtual del primer semestre del curs 2020-2021.

b)Estar matriculat/da en uns estudis oficials en un centre propi de la UAB el curs 2020-2021.

c) Tenir concedida l’acreditació de caràcter econòmic que emet l’AGAUR, per al  curs 2020-21. L’acreditació es pot sol·licitar al web del AGAUR.

 

Durada

1r semestre del curs acadèmic 2020-2021

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

30/09/2020

Lloc de presentació a la UAB

Escriure un correu electrònic a l'adreça coordinacio.beques@uab.cat.

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

07/10/2020

Documentació

Al correu electrònic, que s’ha d’enviar obligatòriament des de l’adreça institucional de l’alumnat (@e-campus.uab.cat), cal fer constar obligatòriament les següents dades:

  • Assumpte del correu: Ajut COVID 2020-21
  • Cognom 1 Cognom 2, Nom
  • NIA
  • DNI
  • Estudis que cursa
  • Modalitat de l’ajut sol·licitat: (Modalitat 1, 2, o bé totes dues)
  • Adreça de l’estudiant durant el curs (incloent-hi el codi postal i el nom del municipi)
  • Telèfons de contacte (mòbil i fix)
  • Adjuntar l’acreditació econòmica emesa per l’AGAUR (no la sol·licitud)
  • Explicació breu dels motius pels quals demana l’ajut (mancança de material i situació socio-econòmica personal i familiar)

És imprescindible fer constar totes les dades sol·licitades.

Modalitats d’ajuts

- Modalitat 1: consistirà en el préstec de material informàtic bàsic, PC.

- Modalitat 2: consistirà en facilitar l’accés a una connexió bàsica d’internet mitjançant un dispositiu amb targeta SIM.

La cessió temporal d’equipament i/o l’accés a la connexió d’internet  finalitzarà en el moment que la UAB determini que ha desaparegut la necessitat per la qual s’ha establert aquest ajut.

En el cas de la modalitat 1, la durada de la cessió no superarà el 19 de febrer de 2020.

En el cas de la modalitat 2, el període màxim de la cessió de la connexió a internet serà del 26 d’octubre de 2020 al 31 de gener de 2021.

Observacions

Escriure un correu electrònic a l’adreça coordinacio.beques@uab.cat. El correu electrònic ha de ser escrit obligatòriament des de l’adreça institucional de la persona interessada (@e-campus.uab.cat). Les sol·licituds que arribin des d’altres comptes de correu es consideraran nul·les.

Les sol·licituds vàlides seran estudiades i valorades per la comissió establerta a la convocatòria dels ajuts per situacions d’emergència de la UAB pel curs 2020-2021, que es reunirà de forma extraordinària per decidir la concessió d’aquests ajuts.

 

Correu electrònic

coordinacio.beques@uab.cat

Resolució

20 d’octubre de 2020

Enllaç a la resolució

La resolució es publicarà en la pàgina web beques d’estudi.