Discapacitat i NEE

Tutors/es de les facultats

Aquests són els tutors i les tutores de referència a les Facultats de la UAB pel curs 2018-2019:

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:
 • Mercè Martí Ripoll. Vicedegana d'Estudiants i Relacions Institucionals. merce.marti@uab.cat / 935 81 28 04 

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:
 • Carmina Crusafon, Vicedegana de Docència, Professorat i Alumnat. Carmina.Crusafon@uab.cat / 935 81 16 90 

Aquestes són les persones de referència a la teva facultat:

 • Antonio Navio, Coordinador de Pedagogia. antoni.navio@uab.cat / 935 81 16 20
 • Maria Lurdes Martínez Minguez, Vicedegana d'estudis, lurdes.martinez@uab.cat / 93581 27 04 (Educació infantil i primària)
 • Jessica Pérez, Coordinadora Grau Educació Infantil. jessica.perez@uab.cat (Educació Infantil)
 • Emilee More, Coordinadora Grau Educació Primària. emilee.more@uab.cat / 935 81 26 58 (Educació Primària)
 • José Reinaldo Martinez, Coordinador Grau Educació Social. josereinaldo.martinez@uab.cat / 935 81 26 29

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:
 • Núria Reynal, Vicedegana d'Alumnat, nuria.reynals@uab.cat, 935812909

Aquestes són les persones de referència a la teva facultat:

 • Alexandra Simon Villar, Tutora d'Estudiants amb Necessitats Especials. alexandra.simon@uab.cat / 935 81 25 55

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:
 • Cristina Fernández Córdoba, Sotsdirectora d'Acció Estratègica, cristina.fernadez@uab.cat, 935 81 18 61

Aquestes són les persones de referència a la teva facultat:

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

Aquestes són les persones de referència a la teva facultat i als diferentes centres:
 • Montserrat Solanas, Coordinadora Unitats Docents de ciències mèdiques bàsiques-Bellaterra. montserrat.solanas@uab.cat / 935 81 13 73
 • Sabiniana San Rafael Gutiérrez, Coordinadora del Grau d'Infermeria.    sabiniana.SanRafael@uab.cat / 935 81 82 82
 • Sandra Torrell, Coordinadora del Primer curs del Grau de Fisioteràpia.    sandra.torrell@uab.cat

Aquesta són les persones de referència a la teva facultat:

 • Maria del Mar Badia Martín, tutora per alumnat de psicologia i logopèdia, mar.badia@uab.cat / 935 81 45 30

Aquestes són les persones de referència a la teva facultat:

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

La persona de referència al servei de llengües de la UAB és: