Directors dels departaments

Composició

Clica els següents enllaços per consultar els currículums dels directors de cada departament:

Ciències de la salut:
Departament d'Infermeria
Departament de Ciència Animal i dels Aliments
Departament de Ciències Morfològiques
Departament de Cirurgia
Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Departament de Medicina
Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal
Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals

Ciències experimentals i tecnologies:
Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Departament d'Enginyeria Electrònica
Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
Departament de Ciències de la Computació
Departament de Física
Departament de Genètica i de Microbiologia
Departament de Geologia
Departament de Matemàtiques
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Departament de Química
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes

Ciències socials:
Departament d'Antropologia Social i Cultural
Departament d'Economia Aplicada
Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Departament d'Empresa
Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Departament de Dret Privat
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
Departament de Geografia
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Departament de Pedagogia Aplicada
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Departament de Psicologia Social
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Departament de Sociologia

Ciències humanes:
Departament d'Art i de Musicologia
Departament d'Història Moderna i Contemporània
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Departament de Filologia Catalana
Departament de Filologia Espanyola
Departament de Filologia Francesa i Romànica
Departament de Filosofia
Departament de Prehistòria
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental

Data de modificació: 2018-01-22 09:34:33.254