Coneix la FAS

Equip

Equip de la FAS durant el curs 2018-2019

La FAS disposa d’un equip multidisciplinari, sempre compromès, i que creu en la igualtat d’oportunitats: sumant forces. És una organització que creix i aprèn a través del desenvolupament professional i personal de les persones que hi col·laboren. Es treballa en equip i els resultats són un èxit compartit.

La FAS està formada per persones voluntàries, professionals remunerats, estudiants de pràctiques i estudiants amb beca. Cada curs passen per la FAS més de 300 estudiants que col·laboren en un dels programes de la FAS. A continuació presentem l’equip directiu i tècnic, però si vols conèixer la resta de l’equip, pots consultar les memòries de curs.

Direcció 


Jordi Prat
Tel. 93 581 24 85

Tècnica de gestió: Promoció Econòmica


Marta Neila
Tel. 93 581 25 98
marta.neila@uab.cat

Tècnica de gestió


Elisabet Rodríguez 
Tel. 93 581 25 98 
elisabet.rodriguezM@uab.cat

Secretaria

Montserrat Zahonero
93 581 24 85
montserrat.zahonero@uab.cat

Tècnica d'Economia

Eva Maria León 
Tel. 648 88 79 88 
evamaria.leon@uab.cat

​Tècnica en comunicació


Carla Marimon
Tel. 93 581 47 38
carla.marimon@uab.cat

Coordinadora del PIUNE


Judit Oliver
Tel. 93 581 49 06
judit.oliver@uab.cat

Tècnica de suport a la mobilitat


Olga Herrero
Tel. 93 581 47 16
olga.herrero@uab.cat

Tècnica d'orientació laboral (UAB Impuls) 
i atenció a la discapacitat i/o NEE


Berta Porcel 
Tel. 93 581 26 97
berta.porcel@uab.cat

Tècnica atenció a la discapacitat i/o NEE

Arantxa Sánchez
Tel. 93 581 47 16
arantxa.sanchez@uab.cat

 

Coordinadora de l'Àrea Socioeducativa

Elsa Espinosa
Tel. 93 581 16 00
elsa.espinosa@uab.cat 

Coordinador CROMA 2.0

Àlex Márquez
Tel. 93 581 26 10
alejandro.marquez@uab.cat

 

Coordinadora de Voluntariat
i programes socials 


Sara Martínez
Tel. 93 581 47 15 
sara.martinez@uab.cat

Tècnica de Voluntariat
i programes socials
 

Sara Rebeca Carbonell
Tel. 93 581 34 55 
sararebeca.carbonell@uab.cat

Tècnica de Voluntariat
i programes socials 


Mireia Ruiz
Tel. 93 581 34 55
mireia.ruiz@uab.cat

Tècnica de Cooperació i Educació 
per a la Justícia Global


Júlia Pírez
Tel. 93 581 40 41
julia.pirez@uab.cat

Tècnica de Cooperació i Educació
per a la Justícia Global


Laura Riba
Tel. 93 581 40 41 
laura.riba@uab.cat

 

Tècnic de Cooperació i Educació
per a la Justícia Global i ApS

l

Jofre Güell
Tel. 93 581 40 41 
jofre.guell@uab.cat

Tècnica de Cooperació i Educació
per a la Justícia Global 

Claudia Nadal Tècnica de Cooperació i Educació  per a la Justícia Global
Clàudia Nadal
Tel. 93 581 40 41 
claudia.nadal@uab.cat