Coneix la FAS

Avís Legal

Avís Legal

Avís legal del lloc web de la Fundació Autònoma Solidària

Titularitat de la pàgina web
 
El nom del domini www.uab.cat/fas està enregistrat a favor de Fundació Autònoma Solidària, amb NIF número G61884359 domicili social a Edifici l’Àgora, Plaça Cívica, Campus UAB 08193 Bellaterra. Telèfon de contacte +34 93 581 24 85 i adreça de correu electrònic fas@uab.cat.
 
Condicions d’ús
 
1.- Amb aquestes condicions d’ús, la Fundació Autònoma Solidària regula l’accés a aquesta pàgina web i la posada a disposició de la informació que hi ha per part dels seus usuaris.
 
2.- Pel sol ús d’aquest lloc web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes condicions d’ús.
 
3.- L’ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa Fundació Autònoma Solidària es compromet a publicar les noves condicions d’ús a la web en el temps més breu possible.
 
4.- L’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s’hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d’ús. Tant l’accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar a Fundació Autònoma Solidària  dels danys o perjudicis que es puguin derivar d’aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.
 
5.- Fundació Autònoma Solidària no és responsable dels errors en accedir al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin.
Fundació Autònoma Solidària es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat a les seves pàgines web, per la necessitat eventual de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
 
6.- Ni Fundació Autònoma Solidària  ni els proveïdors d’informació, com a terceres parts, no assumeixen cap responsabilitat pels danys, els perjudicis, les pèrdues, les reclamacions o les despeses produïts per: interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Fundació Autònoma Solidària; les intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; l’ús indegut o inadequat de les pàgines web i dels errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
 
7.-Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat exclusiva de Fundació Autònoma Solidària o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a Fundació Autònoma Solidària, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.
Les marques, rètols, signes distintius o logotips de Fundació Autònoma Solidària que apareixen a la pàgina web són titularitat exclusiva de Fundació Autònoma Solidària. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.
 
Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio, propietat de Fundació Autònoma Solidària, no podran ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’usuari o de tercers sense l’autorització expressa de Fundació Autònoma Solidària, tret que s’indiqui el contrari.

L’ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.
 
8.- L’establiment de qualsevol hipervincle des d’una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de la Fundació Autònoma Solidària estarà sotmès a les condicions següents:

  • No es permet la reproducció total ni parcial de cap de les activitats o serveis inclosos al lloc web de Fundació Autònoma Solidària.
  • No s’establiran deep-links amb el lloc web de Fundació Autònoma Solidària ni de les seves activitats o serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment.
  • No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web de Fundació Autònoma Solidària i les seves activitats o serveis en particular, excepte aquells signes que formin part del mateix hipervincle a la pàgina web de la Fundació Autònoma Solidària, i no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Fundació Autònoma Solidària.
  • Sota cap circumstància Fundació Autònoma Solidària serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l’hipervincle ni de les informacions o manifestacions que s’hi incloguin.
  • Qualsevol hipervincle a la web de Fundació Autònoma Solidària s’efectuarà a la pàgina principal.
Les condicions d’ús d´aquest lloc web tenen caràcter indefinit. Fundació Autònoma Solidària, en tot cas, es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d’accés i els continguts que s’hi inclouen, o les condicions d’ús del seu servei d’allotjament gratuït d’articles, incloses en aquest document.
 
El present avís legal i la política de privacitat es regeixen per la llei espanyola.
 
L’usuari accepta que la versió redactada en català del present document prevaldrà sobre qualsevol versió d’aquest en altre idioma.
 
Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Copyright

Fundació Autònoma Solidària és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web www.uab.cat/fas 

Fundació Autònoma Solidària és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament els relatius a les marques registrades.