Imatge Corporativa

Identitat i marca


Descarregueu l'arxiu que desitgeu prement el botó dret sobre l'enllaç corresponent i seleccionant l'opció "guardar destinació de l'enllaç" (o opció equivalent del vostre navegador):

Manual d'ús imatge corporativa Parc de Recerca UAB Manual

Colors Corporatius:

Pantone Orange 021

Quadricromia: C0 | M79 | Y100 | K 0

Pantalla: R255 | G90 | B0

Web: #ff5a00

Pantone Cool Gray 11

Quadricromia: C0 | M02 | Y0 | K83

Pantalla: R113 | G112 | B115

Web: #4d4e53


Logotip horitzontal:

  
PNG |  JPG  |  EPS | PNG Blanc


Logotip horitzontal en anglès:PNG  |  JPG  EPS | PNG White


Logotip vertical:

       

PNG  |  JPG  |  EPS | PNG Blanc


Logotip vertical en anglès:


PNG  |  JPG  |  EPS | PNG White


Tipografia: Helvetica Neue

La tipografia Helvetica Neue, en totes les seves variants, és la tipografia corporativa del Parc de Recerca UAB. Això vol dir que les identificacions del Parc, el conjunt del senyal i del logotip, només es poden compondre en Helvetica Neue i les seves variants.

La tipografia Helvetica Neue substitueix l'antiga família Helvetica, ja que els arxius modernitzats d'aquesta família són Open True Type, compatibles amb tots els sistemes (PC i MAC). Pel fet que la tipografia digital (Helvetica) és un programari i, com a tal, té una propietat intel·lectual subjecte a les lleis de dret d’autor, aquesta tipografia no és gratuïta. Linotype posseix el dret de distribució d’aquestes fonts.

Per mantenir la unitat formal i gràfica en tot el Programa d’identificació visual i, alhora, enriquir el ventall de possibilitats tipogràfiques i de composició visual, es recomana utilitzar la família tipogràfica Helvetica Neue en totes les seves variants, en les aplicacions que es generin.

En els casos en què no es disposi de la família tipogràfica Helvetica (ex. formularis i documentació administrativa, presentacions multimèdia, publicacions, signatura de correu...) es recomana utilitzar la família tipogràfica Arial o Microsoft Sans Serif.

Helvetica Neue Medium 65 és la tipografia que s’utilitza en la composició de l’acrònim Parc de Recerca UAB.